خدمات مجوز و پرداخت الکترونیک
 • Product 1

  دریافت نماد اعتماد الکترونیک

  • پیگیری مراحل نماد


   دریافت تائیدیه کسب و کار


   پرداخت هزینه های نماد
  به صورت یک بار
  500,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 2

  تمدید نماد اعتماد الکترونیک

  • پیگیری مراحل تمدید نماد


   دریافت تائیدیه کسب و کار


   پرداخت هزینه های نماد
  به صورت یک بار
  350,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 3

  دریافت نماد ساماندهی

  • پیگیری مراحل ساماندهی


   دریافت تائیدیه کسب و کار


   پرداخت هزینه های ساماندهی
  به صورت یک بار
  500,000 تومان
  سفارش دهید
 • Product 4

  دریافت درگاه پرداخت الکترونیک

  • پیگیری مراحل درگاه


   دریافت تائیدیه کسب و کار


   دریافت تائیدیه بانک
  به صورت یک بار
  300,000 تومان
  سفارش دهید